Proses Perceraian

Proses sidang perkara perceraian dalam islam ialah sebagai berikut: Proses perceraian di pengadilan

 1. Pendaftaran gugatan;
 2. Menerima surat panggilan sidang;
 3. Sidang pertama, apabila kedua belah pihak hadir baik itu Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk Melakukan Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016;
 4. Waktu Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 adalah 30 hari;
 5. Setelah Mediasi dinnyatakan Gagal maka dilanjutkan dengan sidang Pembacaan Gugatan Penggugat;
 6. Sidang jawaban;
 7. Sidang replik
 8. Sidang duplik;
 9. Sidang bukti surat pihak Penggugat;
 10. Sidang bukti pihak Tergugat;
 11. siding saksi dari Penggugat;
 12. Sidang saksi dari Tergugat;
 13. Sidang kesimpulan;